Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΠΟΛΗ»

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 10.30π.μ.