Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύντομο Ιστορικό

Τα Σπάτα και η Αρτέμιδα αποτελούσαν παλαιότερα Ενιαίο Δήμο με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων – Λούτσας». Το 1974 η «Λούτσα» αναγνωρίζεται ως αυτόνομη κοινότητα με την επωνυμία «Άρτεμις». Το 1994 ξεπερνάει τους 10.000 κατοίκους και γίνεται πλέον Δήμος Αρτέμιδος. Μετά από 16 χρόνια με τον νόμο «Καλλικράτη» οι δυο πόλεις συνεννούνται στον Ενιαίο Δήμο «Σπάτων - Αρτέμιδος»

Αγαπητέ Συνδημότη/ Αγαπητή Συνδημότισσα,

Κρατάς στα χέρια σου το πρόγραμμα της «Νέας Πόλης»

Το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε ως Δημοτική Αρχή.

Για την εκπόνηση του, εργάστηκαν ομάδες ατόμων με επιστημονική γνώση και εμπειρία στα προβλήματα του Ενιαίου πλέον Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνεργαζόμενοι με μαζικούς φορείς, συλλόγους και κινήσεις πολιτών.

Το πρόγραμμα μας δίνει λύσεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας.

Αναφέρει τους τρόπους που θα χρηματοδοτηθούν τα έργα και οι δραστηριότητες του Δήμου.

Θέτει προτεραιότητες, είναι ρεαλιστικό, είναι πραγματοποιήσιμο.

Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δική σου συμμετοχή, χωρίς τη δική σου απόφαση.

Μελέτησε το και αν τα οράματα μας είναι κοινά, ενίσχυσε με την ψήφο σου και με την ενεργή σου συμμετοχή, την προσπάθεια μας για μια Σύγχρονη και Ανθρώπινη Πόλη.