Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» ‘‘ΝΕΑ ΠΟΛΗ”

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 11/02/2011 εγκρίθηκε η ίδρυση της Αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά
την έννοια των διατάξεων των άρθρων 741 επ. Α.Κ. με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ‘‘ΝΕΑ ΠΟΛΗ”. Σύμφωνα με το καταστατικό για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του Τακτικού μέλους και να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του, πρέπει να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής προς το Συντονιστικό Συμβούλιο, την οποία θα προσυπογράφει ένα τακτικό μέλος της ένωσης. Η εγγραφή νέων μελών δύναται να πραγματοποιηθεί με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20€) μέχρι και δέκα ημέρες από την δημοσίευση του καταστατικού (μέχρι 11/02/2011).
Μετά την παρέλευση του 10ημέρου με νεώτερη ανακοίνωση θα ορισθεί ημερομηνία, για την κατάθεση υποψηφιοτήτων, την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Κατόπιν τούτου όσοι φίλοι και υποψήφιοι της παράταξης επιθυμούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην εκλογή του Συντονιστικού Συμβουλίου να προσέρχονται στα γραφεία της παράταξης κάθε απόγευμα από την Τρίτη 15/02/2011 μέχρι και την Δευτέρα 21/02/2011 (18:00 – 20:00) προσκομίζοντας συμπληρωμένη την σχετική αίτηση. Εντυπα αιτήσεων θα διατίθενται στα γραφεία της Ένωσης.

Με εκτίμηση
Το προσωρινό Συντονιστικό Συμβούλιο της ένωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου